Graag willen wij alle actieve leden, rustende leden en de ouders van onze jeugdleden hierbij uitnodigen voor de jaarlijkse algemene ledenvergadering op maandag 9 oktober a.s. in de kantine van sportpark de Haan.

Mocht je om welke reden dan ook,  per abuis geen persoonlijke uitnodiging hebben ontvangen dan mag je dit bericht als zodanig beschouwen

Aanvang 20:30 uur

Reacties zijn gesloten.