Sportvereniging EDN’56 is een vereniging voor en door haar leden. Voor de dagelijkse leiding van de vereniging hebben we een bestuursstructuur opgezet bestaande uit een algemeen bestuur met daaronder voor iedere sportafdeling een eigen technisch bestuur. De besturen worden gevormd door leden uit onze vereniging die zich daarvoor beschikbaar stellen en voor een periode van 4 jaar gekozen worden tijdens de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. Tijdens deze vergadering wordt ook verantwoording afgelegd over het afgelopen seizoen en worden zaken besproken die voor het dan lopende seizoen gepland staan.

Algemeen bestuur
Algemeen voorzitter: Adriaan Loonen
Algemeen secretaris: Jan Gosens (vice voorzitter)
Penningmeester: Krien Gosens
Bestuurslid: Martien van de Wiel
Bestuurslid: vacature

Voetbal bestuur
Voorzitter: vacature (waarnemend voorzitter: Jan Gosens)
Secretaris: Martien van de Wiel
Bestuurslid: Ger van Hest
Bestuurslid: Hendrik Roozen
Bestuurslid: Frank Paulissen
Bestuurslid: Arie Slegtenhorst
Bestuurslid: Thijs Claassen

Korfbal bestuur
Voorzitter: vacature (waarnemend voorzitter: Jeroen Bertens)
Secretaris: vacature
Bestuurslid: Jeroen Bertens
Bestuurslid: Emmy Kennis-Oerlemans
Bestuurslid: Bianca Versteden
Bestuurslid: Lisa van Ham
Bestuurslid: Jany Claassen

Wedstrijdsecretariaat korfbal:
Liane Slegtenhorst
telefoon: 013.5042450
e-mail: lianeslegtenhorst@hotmail.com