Evenals vele andere verenigingen kan ook EDN’56 niet zonder de inschakeling van vrijwilligers. We zijn bijzonder blij met de vele vrijwilligers die in ons technische kader opereren en wekelijks trainingen verzorgen, bij de wedstrijden aanwezig zijn om onze spelers of speelsters te begeleiden en – misschien nog wel belangrijker – de (assistent)scheidsrechters die wekelijks de leiding over wedstrijden op zich nemen.

Maar er zijn natuurlijk meer zaken waarvoor we als bestuur een beroep doen op vrijwilligers. Om dit te stroomlijnen hebben we commissies in het leven geroepen om die diverse taken uit te voeren. Momenteel werken we sinds enkele jaren met onderstaande commissies:

– Accommodatiecommissie
– Jeugdcommissie
– Kantinecommissie
– Kascommissie
– Sponsorcommissie
– Technische Korfbalcommissie
– Technische voetbalcommissie
– Wedstrijdcoördinatie korfbal
– Wedstrijdcoördinatie voetbal

Als je van mening bent dat je door jouw inzet als vrijwilliger zou kunnen bijdragen aan het beter functioneren van onze club vragen we je vriendelijk contact op te nemen met een van de bestuurs- of commissieleden. Wanneer je hier meer over wilt weten, neem dan even contact op met een van onze bestuursleden. Zij zullen u graag meer informatie verstrekken.