Ledenadministratie:
Nieuwe leden zijn uiteraard van harte welkom en worden gevraagd zich te melden bij een van onze bestuursleden. Zij zullen u graag verder helpen met het vervullen van de nodige formaliteiten. Ook kunt u eventueel een e-mail sturen naar het volgende e-mailadres: bestuuredn@outlook.com.
Aanmeld formulier: Aanmeldingsformulier
Automatisch ontvangt u dan een reactie.
Ook voor wijzigingen van uw gegevens, zoals adresgegevens en dergelijke kunt u deze weg volgen.

Contributie
De jaarlijkse contributie voor het lidmaatschap van onze vereniging vindt u in onderstaand overzicht.
Zowel de afdeling voetbal als de afdeling korfbal maken gebruik van onze eigen accommodatie in Haghorst. Daarnaast moet voor de afdeling korfbal in de wintermaanden elders zaalhuur worden betaald. Daarom is de contributie voor de korfballeden helaas iets hoger.

Korfbal:

recreanten           €  65,00
midweek              € 140,00

senioren 1            € 165,00 (€ 170,00)
A + B jeugd          € 140,00 (€ 145,00)
C jeugd                 € 120,00 (€ 125,00)
D jeugd                 € 105,00 (€ 110,00)
E jeugd                 € 105,00 (€ 110,00)
welpen/F jeugd      € 100,00 (€ 105,00)

De bedragen tussen haakjes zijn de contributies inclusief de huur van de rokjes. Bij de senioren en de A t/m E-jeugd wordt de contributie met € 5,00 verhoogd voor het huren van het rokje. Zij kunnen hun rokje bij Bianca Versteden ruilen als het te klein is geworden.

De recreanten en de midweek hebben hun rokje gekocht.

Voetbal:

senioren                        € 130,00
junioren (13-19 jaar)        €  90,00
pupillen (6-13 jaar)          €  65,00
mini-pupillen (4-6 jaar )    €  35,00

rustende leden                € 35,00

Algemene Ledenvergadering
Eenmaal per jaar wordt overeenkomstig het daarover bepaalde in de statuten van onze vereniging een algemene ledenvergadering uitgeschreven. Veelal zal deze in de maand oktober worden gehouden. Deze algemene ledenvergadering is in feite het hoogste orgaan binnen de vereniging. De vergadering is feitelijk alles bepalend mits aan alle formele vereisten werd voldaan, zoals daar bijvoorbeeld zijn de aanwezigheid van een minimum aantal leden en het behalen van het minimale aantal vereiste stemmen.
De datum, tijd en plaats van deze vergadering wordt enkele weken van tevoren schriftelijk bekend gemaakt aan alle (oud-)leden onder overlegging van de agenda voor de bijeenkomst.

Voor verdere details omtrent deze algemene ledenvergaderingen, de tekst van de notarieel vastgelegde statuten en andere formele en juridische voorschriften kunt u zich wenden tot ons algemene e-mailadres bestuuredn@outlook.com. Uiteraard kunt u zich ook met eventuele vragen wenden tot een van de bestuursleden.